Geneesheer Regulator

Contract : Zelfstandige basis

Werkregime : Deeltijds

Talenkennis : NL/FR

Functie

Europ Assistance Belgium wenst de huidige ploeg van artsen en verplegers/verpleegsters, die ondersteuning biedt aan de operationele interventies van het bijstandsplateau, versterken met een bijkomende geneesheer.

Verantwoordelijkheden

Volgende taken behoren tot je verantwoordelijkheden:

De belangrijkste taak van de Geneesheer Regulator is: 

  • actief beheren van de gevallen van bijstand aan reizigers en expats en in het kader hiervan actief samenwerken met onder andere het bijstandsplateau van Europ Assistance Belgium en met de correspondenten, omvat rechtstreekse contacten met de patiënten, de families, de omgeving en de geneesheren van de patiënten
  • deelnemen aan de analyse van het verzekeringsaspect van de diensten en zich ervan verzekeren dat deze degelijk gedekt zijn en aangeboden worden aan voorwaarden in overeenstemming met de internationale normen
  • zowel intern als extern informatie en/of medische expertise in bijzondere situaties verschaffen
  • meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe diensten zoals de bijstand op afstand of het geven van een tweede medische advies
  • hij/zij kan gevraagd worden om bij te dragen aan andere activiteiten zoals de evaluatie van potentiële partners of de herziening van verzekeringspolissen en zal, indien hij/zij dat wenst, de mogelijkheid hebben om medische repatriëringen te doen
  • ...

Profiel

De ideale kandidaat is een geneesheer die bewezen ervaring heeft in één of meerdere sleuteldomeinen van de dringende medische bijstand waaronder urgentiegeneeskunde, intensieve zorgen, reisgeneeskunde en die een uitgesproken interesse heeft voor specialiteiten zoals geneeskunde op afstand. Een ervaring in verwante domeinen zoals de verzekeringsgeneeskunde, luchtvaartgeneeskunde of geneeskunde op internationaal niveau zijn een bijkomende troef.

Aanbod

De geneesheer zal een overeenkomst ondertekenen van externe dienstverlener met het aantal gepresteerde uren per maand (er wordt uitgegaan van een gemiddelde van 1 prestatie per week, plus de hiermee gepaard gaande wachtdiensten)

Het vergoedingsniveau is conform de van kracht zijnde normen binnen de sector van dringende medische bijstand

 

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, kan u een motivatiebrief en curriculum vitae sturen naar de HR Director van Europ Assistance Belgium (hilde.goethuys@europ-assistance.be) die uw kandidatuur zal overmaken aan de Medische Directeur. 

Plaats van tewerkstelling

Beroepsfoto

Contact HR

Contact HR
Claire Linard & Jolande Hallemans

Tel : 02 533 77 92

E-mail : Email Stel een vraag

Onze reisbijstandscontracten beschermen u in het buitenland, onze annulatieverzekering beschermt uw vakantiebudget, onze bijstand voor de woning en in de thuiszorg verlichten uw dagelijkse bekommernissen. Europ Assistance biedt steeds een gepersonaliseerde oplossing voor elk probleem.

Europ Assistance